Hoffet

Læs mere om Hoffet

Amalienborg Slotsplads
  •  
  •  
  •  

Hoffet er fra gammel tid betegnelsen for den kongelige families husholdning og administration.

Hoffet beskæftiger i dag ca. 130 personer og inddeles efter funktion i et antal administrative enheder kaldet hofstater.
Hofmarskallatet ledes af hofmarskallen, der er hoffets chef og administrator. Ceremonimesteren er ansvarlig for de ceremonielle forhold i tilrettelæggelsen af blandt andet statsbesøg, bybesøg og alle større officielle selskaber med Regentparret som vært.


Sekretariatet 

Under ledelse af ceremonimesteren udfører sekretariatets medarbejdere hoffets daglige administration, herunder detailplanlægning af besøg af statsoverhoveder, gallamiddage, ambassadørmodtagelser, nytårskure, bybesøg og sommertogter. Desuden varetages sekretariatsfunktionen for en række af de kongelige fonde.

Kommunikationsafdelingen

Kommunikationschefen er ansvarlig for kommunikations- og presserelationer. Afdelingen forestår tillige arbejdet med udarbejdelse af Kongehusets årsrapport og redigering af hjemmesiden.

Økonomikontoret

Økonomikontoret ledes af økonomichefen, der er ansvarlig for Hoffet og de kongelige fondes budgetter og regnskaber. Økonomichefen varetager også funktionen som Hoffets personalechef og har tillige det overordnede ansvar for drift, ejendomme, IT, den interne sikkerhed og hofprædikaterne.

Hof-Etaten

Hof-Etaten udfører en lang række servicefunktioner som betjening, kørsel, madlavning, rengøring og vask. 1’ hoffoureren forestår koordination af etatens forskellige enheder, der i det daglige ledes af to jægere, køkkenchefen og oldfruen.

Den Kgl. Stald-Etat

Stald-Etaten under ledelse af staldmesteren foretager den ceremonielle kørsel. Etaten råder over heste, ældre kareter og hestekøretøjer.

Værkstedshuset

Værkstedslederen har ansvaret for værkstedsfunktioner: snedker, maler, tapetserer og systue. Værkstedshuset stilles tillige til disposition for eksterne håndværkere, der skal udføre nærmere afgrænsede konservator- eller møbelsnedkeropgaver.

Hofmarskallatet hører under Hendes Majestæt Dronningens Hofstat.Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies