Hærens Officersskoles 150-års jubilæum

Hærens Officersskoles 150-års jubilæum

Hærens Officersskoles 150-års jubilæum

H.M. Dronningen var den 4. maj 2018 til stede ved Hærens Officersskoles 150-års jubilæum. Jubilæet blev fejret på Frederiksberg Slot, der siden 1868 har været skolens hovedsæde.

På billedet ankommer Dronningen til slottet og bliver modtaget af chefen for Hærens Officersskole, oberst Nicolas T. Veicherts.

Foto: 
Flyvevåbnets fototjeneste ©

nr._2_-_inspektion.jpg

Hærens Officersskoles 150-års jubilæum

Efter ankomsten var der parade i slotsgården. Her var Hærens Officersskole samlet til parade med Den Kongelige Livgardes Musikkorps, stab, 167 kadetter og 140 tjenestegørende samt pensionerede linjeofficerer. Efter et trefoldigt leve for Dronningen, blev paraden inspiceret.

Foto: 
Flyvevåbnets fototjeneste ©

nr._3_-_parade.jpg

Hærens Officersskoles 150-års jubilæum

Foto: 
Flyvevåbnets fototjeneste ©

nr._5_-_mindehallen.jpg

Hærens Officerskoles 150-års jubilæum

Efter paraden var der kranselægning i Mindehallen ved mindeplader for faldne officerer under Anden Verdenskrig og i Afghanistan.

Foto: 
Flyvevåbnets fototjeneste ©

nr._10_-_kongestalden.jpg

Hærens Officersskoles 150-års jubilæum

I forbindelse med arrangementet var der desuden rundvisning på skolen, og Dronningen fik blandt andet fremvist Kongestalden. Majestæten blev orienteret om den gennemgribende restaurering, stalden har undergået.

Foto: 
Flyvevåbnets fototjeneste ©

04. Maj 2018|Galleri