H.K.H. Kronprinsessen indvier Det Nationale Sorgcenter

20170829-165911-l-1000x666wenikolai_linaresscanpix.jpg

H.K.H. Kronprinsessen indvier Det Nationale Sorgcenter

Som protektor for Børn, Unge & Sorg holdt H.K.H. Kronprinsessen tale ved indvielsen af Det Nationale Sorgcenter i København den 29. august 2017.

Foto: 
Nikolai Linares, Scanpix ©

20170829-165831-l-1000x666we.jpg

H.K.H. Kronprinsessen indvier Det Nationale Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter er etableret i 2017 på baggrund af mange års erfaring med sorgarbejde i Børn, Unge & Sorg. Centret arbejder med forskning, viden, formidling og efteruddannelse til fagpersoner i hele landet. Formålet med centret er at sikre, at alle relevante fagprofessionelle i Danmark får tilstrækkelig fagkundskab, kompetence og viden til at kunne forebygge, identificere og behandle mennesker i sorg, og at kommunernes og regionernes indsats på sorgområdet bliver udviklet.

Foto: 
Nikolai Linares, Scanpix ©

2x4a3004.jpg

H.K.H. Kronprinsessen indvier Det Nationale Sorgcenter

På billedet ses Kronprinsessen sammen med direktør Preben Engelbrekt, sundhedsminister Ellen Thrane Nørby og bestyrelsesformand Jens Kristian Gøtrik. 

Den landsdækkende organisation Børn, Unge & Sorg modtog Kronprinsparrets Sociale Pris 2016. Organisation tilbyder gratis rådgivning og specialiseret psykologisk behandling til børn og unge, der har mistet et nærtstående familiemedlem eller som lever sammen med alvorligt syge forældre eller søskende. 

Foto: 
Det Nationale Sorgcenter ©

29. august 2017|Galleri