H.M. Dronningen besøgte udgravninger på arealerne til den kommende forbindelse over Femern Bælt

img_5293.jpg

H.M. Dronningen besøgte udgravninger på arealerne til den kommende forbindelse over Femern Bælt

H.M. Dronningen besøgte lørdag den 5. oktober 2019 udgravninger på arealerne til den kommende forbindelse over Femern Bælt øst for Rødbyhavn på Lolland.

Det arkæologiske undersøgelsesprojekt omfatter arealer, hvoraf en stor del ligger på gammel havbund. Under metertykke sand- og gytjeaflejringer har museets arkæologer afdækket et forseglet stenalderlandskab, der er usædvanligt godt bevaret.

Under besøget blev Dronningen præsenteret for de nyeste udgravningsresultater og nogle af de mest spektakulære fund.

Foto: 
Museum Lolland-Falster ©️

img_5294.jpg

H.M. Dronningen besøgte udgravninger på arealerne til den kommende forbindelse over Femern Bælt

Det er især genstande af organisk materiale, som er usædvanlige, da disse ellers sjældent findes bevaret fra stenalderen.

Foto: 
Museum Lolland-Falster ©️

img_5295.jpg

H.M. Dronningen besøgte udgravninger på arealerne til den kommende forbindelse over Femern Bælt

Udgravningerne giver et unikt og detaljeret indblik i stenalderbefolkningens liv og hverdag.

Foto: 
Museum Lolland-Falster ©️

05. oktober 2019|Galleri