Overrækkelse af hæderstegn

haederstegnsmodtagere_30.04.2018.jpg

Overrækkelse af hæderstegn

H.K.H. Prins Joachim overrakte den 30. april 2018 hæderstegn på Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmarks 98-års dag. 

Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn blev indstiftet den 27. april 1950, og hæderstegnet tildeles personer, der har gjort en særlig indsats for Reserven. 

Foto: 
Jørgen Kauling ©

30. april 2018|Galleri