Studiebesøg ved Scottish Fire and Rescue Service

35237373_684618078543443_4125829559738171392_o.jpg

Studiebesøg ved Scottish Fire and Rescue Service

Den 12.-13. juni 2018 deltog H.K.H. Prinsesse Marie sammen med Beredskabsstyrelsen i et studiebesøg ved den skotske brandmyndighed Scottish Fire and Rescue Service.

Foto: 
Beredskabstyrelsen ©

img_1019.png

Studiebesøg ved Scottish Fire and Rescue Service

Her fik Prinsessen en orientering om brandmyndighedens forebyggende arbejde. Derudover blev der givet en demonstration af beredskabets kapaciteter i forbindelse med redning ved oversvømmelser og vandulykker.

Foto: 
Beredskabstyrelsen ©

img_1234.png

Studiebesøg ved Scottish Fire and Rescue Service

Prinsesse Marie er tilknyttet Beredskabsstyrelsen i Birkerød som særlig projektmedarbejder inden for forebyggelsesområdet. 
I sit arbejde for Beredskabsstyrelsen deltager Prinsesse Marie i udformningen af et nyt indsatsområde med konkrete opgaver. Formålet er at styrke den enkelte borgers og dermed samfundets robusthed i ulykkessituationer.

Foto: 
Beredskabstyrelsen ©

13. juni 2018|Galleri