Uddeling af Niels Bohr Medaljen

1600px_colourbox35127895.jpg

Uddeling af Niels Bohr Medaljen

Søndag den 7. oktober 2018 overrakte H.M. Dronningen Niels Bohr Medaljen til professor Jens Kehlet Nørskov fra DTU.

Gennem årene er medaljen givet til ikke færre end ni nobelprismodtagere, men det var første gang siden Niels Bohr selv modtog guldmedaljen i 1955, at medaljemodtageren var fra Danmark.

Hendes Majestæt overrakte medaljen i Carlsberg Akademi, der fungerede som æresbolig for Niels Bohr fra 1931 til hans død i 1962.

Foto: 
Lars Svankjær ©

1600px_colourbox35128234.jpg

Uddeling af Niels Bohr Medaljen

Omdrejningspunktet for Jens Nørskovs forskning er forståelsen af fysiske og kemiske processer på materialeoverflader. Hans begreber og modeller udgør et vigtigt grundlag for forståelsen af heterogen katalyse og anvendes i vid udstrækning inden for både videnskab og industri.

Foto: 
Lars Svankjær ©

1600px_colourbox34960518.jpg

Uddeling af Niels Bohr Medaljen

Niels Bohr Medaljen blev indstiftet i 1955 i anledning af Niels Bohrs 70-års fødselsdag. 

Gennem tiden har der fundet 12 uddelinger af medaljen sted. 

Foto: 
Lars Svankjær ©

08. oktober 2018|Galleri