H.K.H. Kronprinsen besøger ”Earthquake Memorial Park