H.K.H. Kronprinsen besøger erhvervskonferencens tre sektorspor