H.K.H. Kronprinsen deltager i velkomstreception i forbindelse med ministerkomitémøde