H.K.H. Kronprinsen er vært ved middag for foreningen DenmarkBridge