H.K.H. Kronprinsen forestår åbning af Friluftsrådets 75-års jubilæumskonference