H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg hos Værket, Hovedstadens Røde Kors med Mary Fonden