H.K.H. Kronprinsessen besøger madarrangementet ”Dansk Gastronomi - En Michelin oplevelse”