H.K.H. Kronprinsessen deltager i frokost på Children’s Museum