H.K.H. Kronprinsessen deltager i Hjemmeværnets chefkursus