H.K.H. Kronprinsessen er co-moderator ved parallelarrangement om Beijing+25 ved Nairobi Summit