H.K.H. Kronprinsessen forestår åbningen af Frivillighovedstadsåret