H.K.H. Kronprinsessen forestår uddeling af Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-priser