H.K.H. Kronprinsessen holder tale ved Europarådets Parlamentariske Forsamlings Session og overværer efterfølgende koncert med Danmarks Radios Pigekor