H.K.H. Kronprinsessen overværer Årets Reumert prisuddelingen