H.K.H. Kronprinsessen overværer paneldebatten “Investing in Education to Invest in A Better Future” med International Center for Research on Women (ICRW) som vært