H.K.H. Prins Joachim aflægger besøg ved 2. Brigade under den brigadeledede uddannelse i Oksbøl Øvelsesterræn