H.K.H. Prinsen af Wales og H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg på Avedøreværket, kl. 11.10.