H.M. Dronningen ankommer til Mariager Havn i chalup