H.M. Dronningen deltager i udlevering af faner til Slesvigske Fodregiment