H.M. Dronningen er til stede ved Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs 250-års jubilæum