H.M. Dronningen er til stede ved regnskabsmøde i Det Classenske Fideicommis