Åbning af konferencen "Danske Hjemvendte Soldater"