Nytårstafler og kure

Opdækning ved nytårstaflet
  •  
  •  
  •  

I århundreder har Kongehuset og danskerne ønsket hinanden et glædeligt nytår og dermed lykke og velstand for hele riget.Oprindelsen til nutidens nytårskure og nytårstaffel fortaber sig, men allerede midt i 1600-tallet omtales begivenhederne omkring årsskiftet som en gammel skik, og grundelementerne er stadig de samme.

Når H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsgemalen i dag afholder nytårskure, forløber det over tre dage:

1. dag
Nytårstaffel den 1. januar i Riddersalen, Christian VII’s Palæ, Amalienborg, for regeringen, landets øverste embedsmænd og Hoffets ledelse.

2. dag
Nytårskur for Højesteret, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets officerskorps i Christian VII’s Palæ, Amalienborg.
Nytårskur for det diplomatiske korps på Christiansborg Slot.

3. dag

Nytårskur for officerer fra forsvaret og beredskabsstyrelsen, for 1., 2. og 3. rangklasse samt for indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner på Christiansborg Slot.

I anledning af nytårsskiftet fremlægges der den 1. januar gratulationslister i Hofmarskallatet i Det Gule Palæ, hvor der skrives nytårshilsener til Regentparret.

Traditionen med nytårskure, der strækker sig over flere dage, er udviklet efter 1. verdenskrig, hvor kurene ikke længere kunne gennemføres på en og samme dag den 1. januar. Det skyldtes samfundsudviklingen; op gennem 1900-tallet voksede antallet af statsinstitutioner, der blev oprettet flere ministerier, en lang række nye lande opstod og dermed flere diplomatiske repræsentationer.

Fra Frederik 3.s tid – og måske længe før – var det kongelige taffel offentligt nytårsaften: Alle måtte komme op på slottet, hvor man stod i rækker langs salens vægge og så den kongelige familie og hoffet spise. Skikken ophørte, da Christian 6. og dronning Sophie Magdalene lod Københavns Slot nedrive og flyttede ind på Christiansborg, hvor ingen uvedkommende havde adgang. Ved midnat blæste et halvt hundrede hof- og gardetrompeter det nye år ind nede i slotsgården. På Christiansborg spilledes ”nytårsmusik” inden døre ved midnat, udført af Den Kongelige Livgardes Musikkorps, der også optræder ved nutidens nytårstafler. Så snart nytåret var blæst ind, ønskede kongefamiliens medlemmer hinanden og hoffolkene glædeligt nytår og udvekslede nytårsgaver. Hoffets kavalerer og damer fik med tiden også udnævnelser – endnu i dag er 1. januar en af de dage, hvor Dronningen udnævner kammerherrer og hofjægermestre.

På Københavns Slot havde enhver kunnet komme op i de kongelige gemakker for at lykønske majestæten og aflevere gaver og nytårsvers. På Christiansborg blev nytårsgratulationerne sat i system og begrænset til bestemte personer og grupper. Hvem der kunne komme ind og hvornår på dagen var styret af forordningen om rangen – og er det den dag i dag, om end både rangfølgen og antal personer i de enkelte klasser er blevet langt mere omfattende gennem tiden.

Efter Christiansborgs brand i 1794 var kongefamilien ikke længere under samme tag, men måtte besøge hinanden på Amalienborgs palæer og i Frederiksstaden for at gratulere nytårsmorgen.

Man blev tilsagt til kur, enten ved en løber – hvis man boede i København – eller per brev. Da man i 1920 begyndte at invitere landsorganisationerne til nytårskurene, skete det med annoncering i avisen. I dag sendes invitationer til nytårskurenes deltagere på nær 1., 2., 3. rangklasse, der møder op på Christiansborg Slot og indskriver deres deltagelse ved ankomsten.

Nytårstaffel

Da Christian 5. i 1693 gav statutterne til Elefantordenen og Dannebrogordenen, blev 1. januar en af ordensdagene. Kongerne holdt taffel for ridderne på denne dag, og den beholdt sit præg af en lukket begivenhed, selv da flere og flere med tiden kom til at deltage. De første ordensriddere var, bortset fra udlændinge, kongens hofkavalerer og nærmeste rådgivere - datidens regering og højeste embedsmænd – og ved enevældens afskaffelse trådte ministrene og Lands- og Folketingets formænd i deres sted, også ved nytårstaflerne.

Da nytårstaflet ikke længere udelukkende var for riddere, blev kredsen udvidet til også at gælde de kongelige damer, Hoffets ledelse og udvalgte institutioner med nær tilknytning til kongemagten: livregimentet, der beskyttede kongens person, militæret (for statens sikkerhed), politiet (borgernes sikkerhed), foruden kirken, Højesteret og Københavns Universitet. Alle de personer, som står i spidsen for disse institutioner, figurerer også i dag på gæstelisten til nytårstaffel.

Fakta:

I følge Elefantordenens statutter skulle ridderne på ordensdagen bære en særlig ordensdragt med Elefantordenen i kæde. Ordensdragten anvendes ikke længere (sidst ved Christian 8.’s salving i 1840), men ved nytårstaflet den 1. januar bæres Elefantordenen i kæde og ikke i det blå bånd som ved andre lejligheder.

Nytårskure 2016

I anledning af årsskiftet vil Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen afholde nytårskure som følger:

Fredag den 1. januar 
Nytårskur og nytårstaffel i Christian VII’s Palæ, Amalienborg

Regentparret afholder nytårskur og -taffel for regeringen og særligt indbudte i Christian VII's Palæ, Amalienborg. 

Tirsdag den 5. januar  
Nytårskur i Christian VII’s Palæ, Amalienborg

Regentparret afholder nytårskur for Højesterets dommere, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets officerkorps i Christian VII's Palæ. Regentparret afholder efterfølgende nytårskur for diplomatiet på Christiansborg Slot. 

Onsdag den 6. januar 
Nytårskur på Christiansborg Slot

Regentparret afholder nytårskur for officerer fra Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen, I., II. og III. Rangklasse samt indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og de kongelige protektioner på Christiansborg Slot.


Accept af cookies

Ifølge lovgivningen skal der oplyses om brugen af cookies. Kongehuset benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt samt i forbindelse med statistik.

Cookies fra hjemmesiden kan altid slettes igen.

Læs mere om cookies