H.K.H. Kronprinsens tale ved åbningen af fødevareklyngens nye Visitor Centre hos Food Nation den 22. marts 2018