H.K.H. Kronprinsessens tale ved CBS Responsibility Day den 1. september 2017