H.K.H. Kronprinsessens tale ved CBS Responsibility Day den 2. september 2019