H.K.H. Kronprinsessens tale ved CBS Responsibility Day den 3. september 2018