H.K.H. Prins Joachims tale ved Diabetesforeningens Forskningslegatuddeling den 14. november 2017