H.K.H. Prins Joachims tale ved Forsvarets Dag på Kronborg Slot den 22. september 2018