H.K.H. Prins Joachims tale ved Hærvejsmarchens 50 års jubilæum i Viborg den 22. juni 2018