H.K.H. Prins Joachim er rigsforstander 12. – 13. august