H.K.H. Prins Joachim besøgte hjemmeværnets bevogtningsdeling i Kosovo