Overrækkelse af 'Dronningens Ur'

20161116-152755-l_39mb.jpg

Overrækkelse af 'Dronningens Ur'

H.M. Dronningen overværede den 16. november 2016 parade ved Den Kongelige Livgarde i København. 

Foto: 
Scanpix ©

20161116-153044-l_30mb_0.jpg

Overrækkelse af 'Dronningens Ur'

Dronningen overrakte efterfølgende ’Dronningens ur’ til garder Ruben Algreen Dige.  

Dronningens Ur er en hædersbevisning, der overrækkes ved afslutningen af tjenestetiden til den garder, der af vagtkompagniet er udvalgt som tjenesteperiodens bedste garder. Den pågældende garder er udpeget af de foresatte og kammeraterne, der i udvælgelsen lægger vægt på såvel god soldatertjeneste, som på udvist kammeratskab.

Foto: 
Scanpix ©

20161116-153818-l_31mb_0.jpg

Overrækkelse af 'Dronningens Ur'

Historien bag Dronningens Ur går tilbage til 1969, hvor der i anledning af Kong Frederik 9.s 70-års fødselsdag blev oprettet en fond. Fondens midler blev tilvejebragt ved bidrag fra medlemmer af De Danske Garderforeninger og stillet til kongens disposition til et formål, der skulle komme de værnepligtige ved Den Kongelige Livgarde til gode.

Foto: 
Scanpix ©

16. november 2016|Galleri