Styringskomitémøde i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

img_9280.jpg

Styringskomitémøde i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Den 12. maj 2020 deltog H.K.H. Kronprinsen i det årlige styringskomitémøde i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet. Centret er et internationalt center for levering af forskningsbaseret viden om offentlig ledelse og blev åbnet for to år siden i anledning af Hans Kongelige Højheds 50-års fødselsdag.

Ved videomødet var én af hovedpointerne, at ledelsesudvikling og ledelsesevaluering er særligt relevant efter COVID-19-krisen.

Foto: 
Kongehuset ©

img_9282.jpg

Styringskomitémøde i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Videomødet fandt sted i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg.

Kronprinsen er medlem af centrets styringskomité, der arbejder med at sikre centrets internationale position. Centret er forankret på Institut for Statskundskab, hvorfra Kronprinsen i 1995 blev cand.scient.pol.

Foto: 
Kongehuset ©

skaermbillede.png

Styringskomitémøde i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Ved videomødet deltog to internationale topforskere og repræsentanter fra Aarhus Universitet samt administrerende direktør Jens Bjerg Sørensen fra Købmand Herman Sallings Fond.

Foto: 
Kongehuset ©

12. Maj 2020|Galleri