H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg hos et anlæg for produktion af ethanol til desinfektionsmidler