H.K.H. Kronprinsen deltager i åbningen af Dansk Retursystems nye pantfabrik