H.K.H. Kronprinsen deltager som protektor i reception i Søofficers-Foreningens nye domicil