H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg hos Sorglinjen