H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg i "Sager der Samler"