H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg ved Informationscenter for Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948