H.K.H. Kronprinsessen forestår indvielse af akutbyggeri på Regionshospitalet Randers