H.K.H. Prinsesse Benedikte uddeler Osteoporoseforeningens forskningslegater