H.M. Dronningen besøger Kjøge-Miniby og får vist minibyen